Poradnik inwestora

Aby podłoga cieszyła przez długie lata konieczne jest spełnienie kilku warunków jeszcze przed pracami parkieciarskimi:
- dokładnie wykonana jest izolacjia przeciwwilgociowa, pozioma i pionowa przed wylaniem posadzki,
- wykonana jest izolacjia termiczna rur CO i CW lub zastosowane są rury z otuliną,
- nierówności posadzki sprawdzane przy użyciu dwumetrowej łaty nie przekraczają 3 mm,
- posadzka jest gładka, zwarta i niepyląca,
- poprawki są wykonane masą samopoziomującą przeznaczoną pod parkiet.

Montaż podłogi z drewna powinien zostać przeprowadzony jedynie przez specjalistę parkieciarza. Jeżeli jest prowadzony dziennik budowy należy udostępnić go parkieciarzowi w celu ułatwienia wstępnej oceny posadzki. Po indywidualnej ocenie stanu i wilgotności podłoża, charakteru pomieszczeń i intensywności użytkowania, parkieciarz zaproponuje sposób postępowania i wybierze materiały do montażu, wykończenia i konserwacji. Z oceny powinien być spisany protokół a każdy etap prac powinien znaleźć odzwierciedlenie w dzienniku robót parkieciarskich.
Pozwoli to uniknąć nieporozumień w sytuacjach spornych.
Przed rozpoczęciem montażu parkietu powinny być zakończone wszelkie prace „mokre” i inne prace budowlane.
Najważniejszą z ocen dokonywanych przez parkieciarza jest pomiar wilgotności podłoża. Maksymalne wartości, przy których można przystąpić do montażu to:
- 2%, metodą CM (karbidową) dla podłoży cementowych,
- 0,5 %, metodą CM dla podłoży anhydrytowych,
- 13 % dla podłoży drewnianych.


Teraz kolej na sprawdzenie parkietu lub desek. Materiał ten trzeba sprawdzić przed montażem i tylko przed montażem przyjmowane są ewentualne uwagi dotyczące jakości.
Optymalne warunki do układania parkietu to temperatura ok. 20 st. C i wilgotność ok. 55%. Należy starać się aby te warunki podczas prac parkieciarskich i po ich zakończeniu były jak najbardziej zbliżone. Zimą, gdy wskutek ogrzewania, wilgotność powietrza znacznie spada, należy je nawilżać, aby zminimalizować zsychanie się deszczułek.


Po przyklejeniu podłogi, a przed szlifowaniem i lakierowaniem następuje przerwa w pracach na ok. 3 – 4 tygodnie aby klej związał, odparował rozpuszczalnik, a drewno osiągnęło stan równowagi z otoczeniem.
Kolejnym etapem jest szlifowanie, szpachlowanie i lakierowanie. Po wyschnięciu lakieru lub oleju podłoga powinna być jak najmniej użytkowana przez min. 7 dni w celu utwardzenia.
Przed rozpoczęciem normalnego użytkowania wskazane jest wykonanie pierwszej pielęgnacji środkiem, który jest zalecany przez producenta lakieru lub oleju.
Przed wstawieniem mebli konieczne jest przyklejenie podkładek filcowych o grubości co najmniej 2 mm.
Aby uchronić powierzchnię podłogi przed przedwczesnym zużyciem należy umieścić wycieraczki do obuwia – jedną na zewnątrz, drugą wewnątrz mieszkania

Współpracujemy wyłącznie z najlepszymi sprawdzonymi dostawcami: